Äventyr med Scouterna

Äventyr med Scouterna

Om man säger äventyr och scouter vad tänker du på då? Vad är scouting? Scouting är kul med ett syfte riktat mot att hjälpa pojkar och flickor att bli lyckliga, friska och användbara medborgare Scouting är … Utbildning för livet Scouting kompletterar skolan och familjen, inte heller fyller behoven. Scouting utvecklar självkunskap och behovet av […]

Fortsätt läsa